Niezależnie od tego, czy podłączamy się do lokalnej drukarki czy do strony internetowej w innym kraju, najpierw musi być wykonane fizyczne podłączenie do sieci lokalnej, a potem ustanowiona komunikacja sieciowa. Połączenie fizyczne może być połączeniem przewodowym z wykorzystaniem kabla albo połączeniem bezprzewodowym z wykorzystaniem fal radiowych.

Rodzaj zastosowanego połączenia jest zależny od konfiguracji sieci. Niezależnie od połączeń przewodowych firmy oferują także połączenia bezprzewodowe do laptopów, tabletów i smartfonów. Ten typ konfiguracji jest siecią przewodową, w której dane są transmitowane poprzez fizyczny kabel.

Dodatkowo dla połączeń przewodowych firmy także oferują połączenia bezprzewodowe do laptopów, tabletów i smartfonów. W przypadku urządzeń bezprzewodowych dane są przesyłane z wykorzystaniem fal radiowych. Po odkryciu zalet oferowanych przez usługi bezprzewodowe korzystanie z tej formy łączności staje się coraz bardziej powszechne zarówno wśród osób prywatnych jak i dla przedsiębiorstw. W celu zapewnienia możliwości łączności bezprzewodowej sieć musi zawierać bezprzewodowy punkt dostępowy (WAP) dla podłączających się do niego urządzeń.

Przełączniki i punkty dostępowe są często oddzielnymi dedykowanymi urządzeniami w strukturze sieci. Jednak istnieją także urządzenia, które oferują łączność zarówno przewodową jak i bezprzewodową. Na przykład, w wielu domach prywatne osoby wykorzystują domowe routery (ISR-Integrated Service Router) tak jak jest to pokazane na rysunku 1. ISR pełni rolę funkcję przełącznika z kilkoma portami umożliwiającymi podłączenie kilku urządzeń do lokalnej sieci komputerowej z wykorzystaniem kabli, tak jak jest to pokazane na rysunku 2. Dodatkowo niektóre routery ISR wyposażone są w punkt dostępowy (WAP), który umożliwia również podłączanie urządzeń bezprzewodowych.