Warstwa fizyczna modelu OSI umożliwia transport bitów przez medium sieciowe, które tworzą ramkę warstwy łącza danych. Warstwa ta przyjmuje kompletną ramkę z warstwy łącza danych, a następnie koduje ją na serię sygnałów, które są przesyłane przez lokalne medium. Zakodowane bity składające się na ramkę są odbierane przez urządzenie końcowe lub urządzenie pośredniczące.

Proces przechodzenia danych od węzła źródłowego do węzła docelowego jest następujący: