Istnieją trzy typy medium transmisyjnego: Warstwa fizyczna tworzy reprezentację i grupuje bity odpowiednio dla poszczególnych typów mediów:

Rysunek przedstawia przykłady sygnalizacji dla miedzi, włókna optycznego i łącza bezprzewodowego.

Aby zapewnić współpracę w warstwie fizycznej wszystkie aspekty specyfikacji funkcji tej warstwy uregulowane są przez organizacje standaryzacyjne.