Protokoły i operacje górnych warstw modelu OSI są wykonywane przez oprogramowanie zaprojektowane przez inżynierów oprogramowania i informatyków. Na przykład, usługi protokoły stosu TCP/IP są zdefiniowane przez Engineering Task Force (IETF) w dokumentach RFC tak jak to pokazano na Rysunku 1.

Warstwa fizyczna obejmuje obwody elektroniczne, media transmisyjne i złącza zaprojektowane przez inżynierów. Jest więc wskazane, żeby standardy opisujące ten sprzęt były definiowane przez odpowiednie organizacje zrzeszające inżynierów łączności i elektroników. Dlatego właściwym jest, że normy dotyczące tego sprzętu są określone przez odpowiednie organizacje inżynierii elektrycznej i komunikacyjnej.

Istnieje wiele różnych organizacji narodowych i międzynarodowych, rządowych organizacji regulujących i prywatnych firm uczestniczących w tworzeniu i utrzymaniu standardów warstwy fizycznej. Na przykład sprzęt warstwy fizycznej, media transmisyjne, kodowanie i standardy sygnalizacji są zdefiniowane i nadzorowane przez:

Dodatkowo regionalne grupy opisujące standardy okablowania takie jak: CSA (Canadian Standards Association), CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), i JSA/JSI (Japanese Standards Association), pracują nad rozwojem lokalnych specyfikacji.

Rysunek 2 pokazuje główne dziedziny i odnoszące się do nich standardy warstwy fizycznej.