Warstwa fizyczna tworzy reprezentację i grupuje bity jako napięcie, fale radiowe albo impulsy świetlne. Wiele organizacji standaryzacyjnych bierze udział w definiowaniu fizycznych, elektrycznych i mechanicznych właściwości mediów dla różnych typów komunikacji. Te specyfikacje gwarantują, że kable i złącza będą działać zgodnie z oczekiwaniami z różnymi implementacjami warstwy łącza danych.

Na przykład standardy opisujące kable miedziane definiują:

Rysunek przedstawia różne typy interfejsów i portów dostępnych na routerze 1941.