W sieciach wykorzystywane jest medium miedziane, ze względu na jego niską cenę, łatwość instalacji oraz małą rezystancję dla prądu elektrycznego. Jednakże stosowanie medium miedziane ma ograniczenia ze względu na możliwą do stosowania maksymalną długość kabli oraz podatność na zakłócenia sygnału.

W kablach miedzianych dane transmitowane są jako impulsy elektryczne. Detektor w interfejsie urządzenia docelowego musi odebrać sygnał, który musi być skutecznie zdekodowany, aby odpowiadał wysłanemu sygnałowi. Jednak przesyłanie sygnału na większą odległość pogarsza jego jakość - zjawisko to nazywane jest tłumieniem sygnału. Oznacza to, że dla wszystkich mediów miedzianych trzeba przestrzegać ograniczeń długości, zgodnie z obowiązującymi normami.

Czasy trwania oraz wartości napięć przesyłanych impulsów elektrycznych są również podatne na zakłócenia pochodzące od dwóch źródeł:

Uruchom animację na rysunku, aby zobaczyć jak na transmisję danych oddziałują zakłócenia.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom EMI i RFI, niektóre rodzaje kabli miedzianych są umieszczone w osłonie metalowej i wymagają odpowiedniego podłączenia do uziemienia.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom przesłuchu niektóre rodzaje kabli miedzianych są zbudowane ze skręconych par przewodów, co skutecznie eliminuje przesłuchy.

Podatność kabli miedzianych na zakłócenia może być również ograniczona przez: