Istnieją trzy główne typy mediów miedzianych, które są wykorzystywane w sieciach komputerowych:

Kable te są wykorzystywane do łączenia węzłów w sieci LAN z urządzeniami infrastruktury takimi jak: przełączniki, routery i bezprzewodowe punkty dostępowe. Każdy typ połączenia i urządzenia towarzyszące muszą spełniać wymagania okablowania, które są określone przez standardy warstwy fizycznej.

Różne standardy warstwy fizycznej opisują użycie różnych złączy. Standardy te określają mechaniczne wymiary złączy oraz ich dopuszczalne wartości parametrów elektrycznych. Media sieciowe wykorzystują modularne gniazda i wtyczki, aby zapewnić łatwe łączenie i rozłączanie. Jeden typ złączki może być wykorzystywany przy wielu typach połączeń. Na przykład złączka RJ-45 jest szeroko stosowana w sieciach LAN używających określony typ medium (UTP) oraz w niektórych sieciach WAN wykorzystujących inny typ medium.