Skrętka nieekranowana (UTP) jest najpowszechniejszym medium sieciowym. Okablowanie UTP zakończone złączami RJ-45 służy do łączenia hostów z urządzeniami sieciowymi takimi, jak przełączniki i routery.

W sieci LAN kable UTP składają się z czterech par skręconych ze sobą przewodów. Każdy przewód oznaczony jest odpowiednim kolorem, a cały kabel umieszczony jest w elastycznej plastikowej osłonie, która zabezpiecza przewody przed niewielkimi uszkodzeniami. Skręcenie przewodów chroni sygnał przed zakłóceniami, które pochodzą od innych przewodów.

W celu dostarczenia tych usług część kabli koncentrycznych i wzmacniacze obsługujące te kable zostały zastąpione kablami światłowodowymi.