Skrętka ekranowana (STP) zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami niż kabel UTP. Jednakże w porównaniu z kablem UTP kabel STP jest znacznie bardziej kosztowny i trudniejszy w montażu. Podobnie jak kabel UTP, kabel STP używa złączki RJ-45.

STP wykorzystuje techniki ekranowania w celu przeciwdziałania zakłóceniom elektromagnetycznym i radiowym oraz techniki skręcania przewodów w celu przeciwdziałania przesłuchom. Aby uzyskać pełne korzyści z ekranowania, kable STP zakończone są specjalnymi ekranowanych złączkami STP. Jeśli kabel jest niewłaściwie uziemiony, to ekran może działać jak antena i odbierać niepożądane sygnały.

Dostępne są różne rodzaje kabli STP o różnych charakterystykach. Jednak najbardziej znane są dwa rodzaje kabla STP:

Pokazany kabel STP używa czterech par przewodów, z których każda jest owinięta w osłonę z folii, a one następnie są owinięte metalowym oplotem lub folią.

Przez wiele lat kabel STP tworzył infrastrukturę kablową wykorzystywaną w sieciach Token Ring. Wraz ze spadkiem popytu na Token Ring osłabło również zainteresowanie skrętką ekranowaną. Jednak nowy (10 GB) standard Ethernet daje możliwość zastosowania okablowania STP, co skutkuje wzrostem zainteresowania okablowaniem z ekranowaną skrętką.