Wszystkie trzy typy nośników miedzianych są podatne na ogień i zagrożenia elektryczne.

Zagrożenie pożarowe pochodzi od izolacji kabla i osłon, które mogą być łatwopalne lub mogą wytwarzać toksyczne opary podczas mocnego ogrzania lub spalania. Inspekcja budowlana, pożarowa lub inne organizacje mogą wymagać, aby stosowany sprzęt oraz okablowanie spełniały określone standardy bezpieczeństwa.

Zagrożenia elektryczne są potencjalnym problemem, ponieważ przewody miedziane mogą przewodzić prąd w niepożądany sposób. Może to spowodować porażenie prądem osób z personelu lub uszkodzenie sprzętu. Uszkodzony sprzęt sieciowy może spowodować przeniesienie napięcia na obudowę innego urządzenia. Dodatkowo w okablowaniu mogą powstać niepożądane poziomy napięć w przypadku, gdy podłączone urządzenia mają zasilacze z różnymi potencjałami uziemienia. Taka sytuacja jest możliwa, gdy okablowanie miedziane jest użyte do łączenia sieci w różnych budynkach lub na różnych piętrach jednego budynku, który ma różne źródła zasilania. Okablowanie miedziane może też przewodzić napięcia wyładowań atmosferycznych do urządzeń sieciowych.

Wynikiem niepożądanych napięć i prądów mogą być uszkodzenia podłączonych urządzeń sieciowych i komputerów lub porażenie personelu. Bardzo ważne jest, aby okablowanie miedziane było zainstalowane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi w celu uniknięcia potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych sytuacji.

Rysunek pokazuje odpowiednie praktyki okablowania, aby uniknąć potencjalnego pożaru i zagrożeń elektrycznych.