Okablowanie UTP jest zgodne z normami ustalonymi wspólnie przez TIA/EIA. Norma TIA/EIA-568A to standard okablowania dla instalacji sieci LAN i jest najczęściej używanym standardem okablowania w środowiskach LAN. Definiuje takie elementy jak:

Elektryczne właściwości kabli miedzianych są zdefiniowane przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). IEEE dzieli kable w zależności od ich wydajności. Podzielono je na kategorie w zależności od ich zdolności do przenoszenia większego pasma. Na przykład kable kategorii 5 (Cat5) są powszechnie wykorzystywane w przypadku sieci FastEthernet (100BASE-TX). Inne kategorie obejmują ulepszoną kategorię 5 (Cat5e), kategorię 6 (Cat6) i kategorię 6a.

Kable wyższych kategoriach są zaprojektowane i skonstruowane do wspierania wyższych prędkości transmisji danych. Po opracowaniu nowych technologii Gigabit Ethernet określono dla nich kategorię Cat5e jako minimalnym dopuszczalny typ kabla. Kable kategorii Cat6 są zalecanym typem dla tworzonych instalacji w nowych budynkach.

Rysunek przedstawia różne kategorie okablowania UTP.

Uwaga: Niektórzy producenci produkują przewody o parametrach wyższych od kategorii 6a TIA/EIA i traktują je jako kategorię 7.