Kabel UTP jest zwykle zakończony złączem RJ-45, które opisuje norma ISO 8877. Złącze to jest używane w wielu specyfikacjach warstwy fizycznej, a jedną z nich jest Ethernet. Standard TIA/EIA 568 opisuje przypisanie kodów kolorów przewodów do odpowiednich styków (pinów) w kablach Ethernet.

Wideo na rysunku 1 pokazuje kabel UTP zakończony złączem RJ-45.

Jak pokazano na rysunku 2, złącze RJ-45 stanowi męski element zaciśnięty na końcu przewodu. Gniazdo jest żeńskim elementem urządzenia sieciowego, gniazdka na ścianie lub elementu panelu krosowniczego (ang. patch panel).

Podczas wykonywania połączeń za pomocą okablowania miedzianego zawsze istnieje możliwość wykonania nieprawidłowego zakończenia, co może powodować utratę sygnału lub wprowadzać dodatkowe zakłócenia do obwodu komunikacyjnego. Jeśli okablowanie jest zakończone nieprawidłowo, to każdy kabel jest potencjalnym źródłem zmniejszenia wydajności w warstwie fizycznej. Bardzo ważne jest, aby zakończenie (terminowanie) kabli miedzianych zawsze było wykonane starannie i dokładnie.

Rysunek 3 przedstawia przykład niepoprawnego zakończenia kabla UTP oraz dobrze zakończonego kabla.