Czasem mogą być potrzebne kable UTP wykonane w różnym układzie styków. To znaczy, że poszczególne żyły kabla muszą być ułożone w innej kolejności w złączu RJ-45.

Typy kabli w zależności od przyporządkowania pinów:

Użycie kabla z przeplotem albo kabla prostego do niewłaściwego typu połączenia pomiędzy urządzeniami nie spowoduje ich uszkodzenia, ale skutkować będzie brakiem komunikacji. Jest to częsty błąd popełniany podczas ćwiczeń ze sprzętem, dlatego rozwiązywanie problemów z łącznością warto zaczynać od sprawdzenia, czy użyto właściwych kabli.

Rysunek przedstawia typy kabli UTP oraz odpowiadające im standardy i typowe zastosowania. Identyfikuje również poszczególne pary przewodów dla standardów TIA 568A i TIA 568B.