Po wykonaniu instalacji, należy użyć testera okablowania sieciowego w celu sprawdzenia następujących parametrów:

Zalecane jest, aby dokładnie sprawdzić, czy wszystkie wymagania instalacyjne UTP są spełnione.