Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Wykonanie kabla Ethernet z przeplotem