Złącze światłowodowe jest zakończeniem włókna światłowodowego. Dostępne są różne złącza światłowodowe. Główne różnice pomiędzy typami złączy dotyczą ich wymiarów oraz sposobu mechanicznego połączenia. Odpowiednie organizacje określają standard rodzaju złącza w zależności od sprzętu, jaki jest powszechnie stosowany albo określają standard dla typu światłowodu tzn. jeden dla wielomodowego (MMF) oraz jeden dla jednomodowego (SMF). Biorąc pod uwagę wszystkie generacje złączy aktualnie w użyciu jest około 70 typów złączy .

Na rysunku 1 pokazano trzy najbardziej popularne złącza światłowodowe używane w sieciach komputerowych:

Uwaga: Inne złącza światłowodowe takie jak złącze FC (ang. Ferrule Connector) albo złącze SMA (ang. Sub Miniature A) nie są popularne w sieciach LAN i WAN. Przestarzałe złącza to złącze biconic oraz złącze D4. Złącza te nie będą omawiane w tym rozdziale.

Ponieważ światło może przepływać tylko w jednym kierunku włókna światłowodowego, to aby zapewnić komunikację w trybie full-duplex potrzebne są dwa włókna. Dlatego światłowodowe kable przyłączeniowe obejmują dwa włókna światłowodowe, które są zakończone parą standardowych pojedynczych złączek światłowodowych. Niektóre złącza mogą być zakończeniem dwóch włókien - do jednego z nich będzie wprowadzany sygnał a z drugiego będzie odbierany sygnał. Takie złącze jest nazywane jest złączem podwójnym (dupleksowym) i jest pokazane na rysunku 1.

Światłowodowe kable przyłączeniowe są niezbędne do połączenia urządzeń sieciowych. Rysunek 2 przedstawia różne przykłady popularnych kabli przyłączeniowych:

Kable światłowodowe powinny być chronione przy pomocy plastikowej zaślepki, gdy nie są używane.

Należy również zauważyć, że do rozróżniania jednomodowych i wielomodowych kabli przyłączeniowych używa się różnych kolorów. Wynika to z normy TIA-598, która zaleca stosowanie żółtej osłony dla jednomodowych kabli światłowodowych i pomarańczowej dla wielomodowych kabli światłowodowych .