Zakończenie złącz i spawanie światłowodów wymaga specjalnego przeszkolenia i sprzętu. Nieprawidłowe zakończenie mediów światłowodowych powoduje zmniejszenie odległości sygnalizacyjnych albo całkowitą awarię transmisji.

Trzy podstawowe typy błędów dotyczące zakończenia złącz i spawania światłowodów:

Szybki i prosty test światłowodu może być wykonany przez świecenie latarką w kierunku jednego końca włókna i obserwowanie drugiego końca światłowodu. Jeżeli światło jest widoczne, to znaczy, że światłowód jest zdolny do przenoszenia światła. Chociaż to nie zapewni wydajności włókien, to jest szybki i niedrogi sposób znalezienia uszkodzonego włókna.

Do testowania kabli światłowodowych zalecane jest jednak stosowanie testera optycznego, takiego jak pokazano na rysunku. Reflektometr optyczny OTDR (ang. Optical Time Domain Reflectometr) jest używany do testowania każdego segmentu kabla światłowodowego. Urządzenie to wprowadza do światłowodu testowy impuls światła oraz mierzy rozpraszanie i odbicie światła w funkcji czasu. Reflektometr optyczny oblicza przybliżoną odległość liczoną wzdłuż długości kabla, w której wykryto te wady.