Istnieje wiele korzyści z korzystania ze światłowodu w porównaniu do kabli miedzianych.

Biorąc pod uwagę fakt, że włókna światłowodu nie są przewodnikami elektrycznymi, to medium to jest odporne na interferencje elektromagnetyczne i nie przewodzi niepożądanego prądu elektrycznego związanego z uziemieniem. Ponieważ włókna optyczne są cienkie i mają stosunkowo małe straty sygnału, to mogą być stosowane przy znacznie większych odległościach niż kable miedziane bez konieczności regeneracji sygnału. Niektóre specyfikacje warstwy fizycznej dotyczące światłowodów dopuszczają długości, które mogą osiągać wartość wielu kilometrów.

Czynniki z jakimi trzeba się liczyć chcąc wykorzystywać światłowody jako medium transmisyjne są następujące:

Obecnie, w większości sieci korporacyjnych światłowody są głównie wykorzystywane w sieciach szkieletowych o dużym natężeniu ruchu w połączeniach punkt-punkt i do łączeniu sieci pomiędzy budynkami. Ponieważ światłowody nie przewodzą elektryczności i mają małą utratę sygnału, to świetnie się do tego nadają.

Rysunek przedstawia niektóre z tych różnic.