Media bezprzewodowe przenoszą sygnały elektromagnetyczne, które reprezentują cyfry binarne przesyłanych danych używając fal radiowych albo mikrofal.

Jako medium sieciowe łącze bezprzewodowe nie jest ograniczone do przewodnika lub ścieżki, tak jak to jest w mediach miedzianych lub światłowodowych. Media bezprzewodowe zapewniają największą mobilność spośród wszystkich mediów. Również ciągle wzrasta liczba urządzeń obsługujących łącza bezprzewodowe. Z tych powodów medium bezprzewodowe jest stosowane w sieciach domowych. Gdy tylko nastąpi wzrost możliwości w zakresie szerokości pasma, to łącza bezprzewodowe szybko będą zyskiwały na popularności w sieciach korporacyjnych.

Rysunek pokazuje różne symbole związane z łączami bezprzewodowymi.

Jednak łączność bezprzewodowa ma pewne niedogodności obejmujące:

Chociaż rośnie popularność łączy bezprzewodowych w zapewnieniu łączność z komputerem, to jednak łącza miedziane i światłowodowe są najbardziej popularnymi nośnikami w warstwie fizycznej w zastosowaniach sieciowych.