Telekomunikacyjne standardy przemysłowe i standardy IEEE dla łączności bezprzewodowej opisują warstwę łącza danych i warstwę fizyczną.

Trzy powszechne standardy łączności bezprzewodowej to:

Rysunek pokazuje różnice pomiędzy mediami bezprzewodowymi.

Uwaga: Inne technologie bezprzewodowe, takie jak sieci komórkowe i sieci satelitarne mogą również zapewnić łączność z siecią danych. Jednak te technologie bezprzewodowe nie będą omawiane w tym dziale.

W każdym z powyższych przykładów, specyfikacje warstwy fizycznej dotyczą następujących obszarów:

Uwaga: Wi-Fi jest znakiem handlowym Wi-Fi Alliance. Wi-Fi jest używane razem z certyfikowanymi produktami, które należą do urządzeń WLAN i bazują na standardach IEEE 802.11.