Powszechnym zadaniem łączności bezprzewodowej jest umożliwienie urządzeniom bezprzewodowego łączenia się z siecią LAN. Sieci bezprzewodowe wymagają następujących urządzeń:

Wraz z rozwojem technik bezprzewodowych pojawiły się sieci WLAN oparte o standard Ethernet. Nabywanie urządzeń bezprzewodowych wymaga dużej uwagi i sprawdzenia, czy są one kompatybilne.

Zalety sieci bezprzewodowych są niezaprzeczalne, dotyczą one głównie oszczędności w kosztach infrastruktury kablowej i mobilności użytkowników. Jednak sieci te wymagają od administratorów wdrożenia rygorystycznych polityk bezpieczeństwa, żeby zabezpieczyć sieci LAN przez nieautoryzowanym dostępem i związanymi z tym stratami.