Standardy 802.11 zmieniały się na przestrzeni lat. Standardy te obejmują:

Rysunek przedstawia niektóre z tych różnic.