Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Wyświetlanie informacji o przewodowych i bezprzewodowych kartach sieciowych