Warstwie dostępu do sieci modelu TCP/IP odpowiadają następujące warstwy modelu OSI:

Tak jak to pokazano na rysunku warstwa łącza danych jest odpowiedzialna za wymianę ramek pomiędzy węzłami poprzez medium fizycznej sieci. Pozwala to warstwom wyższym na uzyskanie dostępu do mediów i kontrolę sposobu wprowadzania i odbierania danych z nośnika.

Uwaga: W terminologii warstwy 2 urządzenia sieciowe podłączone do medium nazywane są węzłami.

W szczególności warstwa łącza danych wykonuje dwie podstawowe usługi:

Warstwa łącza danych skutecznie oddziela występujące zmiany mediów w trakcie przesyłania przez media pakietu pochodzącego z procesu komunikacyjnego w wyższych warstwach. Warstwa łącza danych odbiera pakiety z i kieruje pakiety do protokołu wyższej warstwy, w tym przypadku do IPv4 i IPv6. Ten protokół wyższej warstwy nie musi zdawać sobie sprawy z tego, które media będą użyte.

UwagaW tym rozdziale przez "media" lub "medium" nie będziemy rozumieć mediów przekazu takich jak radio, animacja, telewizja, czy wideo. Określenie "media" odnosi się do materiału, który przenosi sygnały z danymi, czyli na przykład kabel miedziany, włókno światłowodowe.