W trakcie przesyłania jednego komunikatu mogą być wymagane różne metody kontroli dostępu do medium. Każde medium sieciowe, występujące na trasie przesyłanych danych z lokalnego do odległego hosta, może mieć różne właściwości. Na przykład, sieć Ethernet LAN składa się z wielu hostów rywalizujących o dostęp do medium sieciowego na zasadzie ad hoc. Łącza szeregowe obejmują bezpośrednie połączenia tylko dwóch urządzeń, pomiędzy którymi dane przepływają kolejno jako uporządkowany strumień bitów.

Interfejsy routera kapsułkują pakiet do właściwej ramki i z użyciem odpowiedniej metody sterowania dostępem do medium umożliwiają dostęp do każdego łącza. W dowolnej wymianie pakietów warstwy sieci mogą wystąpić przejścia przez różne warstwy łącza danych oraz przez różne media. Przy każdym przeskoku wzdłuż trasy router:

Router przedstawiony na rysunku ma interfejs Ethernet podłączony do sieci LAN i interfejs szeregowy podłączony do sieci WAN. Gdy router przetwarza ramki, to korzysta z usług warstwy łącza danych do odbierania ramki z jednego medium, do ich dekapsulacji do pakietów warstwy 3 oraz ponownego kapsułkowania pakietów do nowej ramki i umieszczenia ich w medium następnego segmentu sieci.