Warstwa łącza danych przygotowuje pakiety do wysłania przez lokalne medium poprzez jego opakowanie nagłówkiem oraz polem końcowym. Opis ramki jest kluczowym elementem każdego protokołu warstwy łącza danych.

Protokoły warstwy łącza danych wymagają informacji sterującej, aby umożliwić funkcjonowanie protokołów. Informacja sterująca odpowiada zwykle na pytania:

W odróżnieniu od innych PDU, które są omawiane w tym kursie, ramka warstwy łącza danych zawiera:

Elementy te zostały przedstawione na rysunku i zostaną omówione bardziej szczegółowo.