Dane transmitowane przez medium są konwertowane na strumień bitów (zer i jedynek). W przypadku, gdy węzeł odbiera długie strumienie bitów, to w jaki sposób określa gdzie ramka się zaczyna i gdzie się kończy albo które bity reprezentują adres?

Podczas tworzenia ramek strumień bitów dzielony jest na grupy, z informacjami kontrolnymi umieszczonymi w nagłówku i w stopce, których wartości zostają umieszczone w odpowiednich polach. Dzięki temu formatowi fizyczny sygnał posiada strukturę umożliwiającą docelowemu węzłowi odbiór i dekodowanie tego sygnału w pakiety.

Na rysunku pokazano ramkę zawierającą następujące pola:

Nie wszystkie protokoły zawierają wszystkie powyższe pola. Standardy dla poszczególnych protokołów warstwy łącza danych definiują właściwy format ramki.

Uwaga: Przykłady formatów ramek zostaną omówione na końcu tego rozdziału.