W odróżnieniu od protokołów wyższych warstw stosu TCP/IP protokoły warstwy łącza danych generalnie nie są zdefiniowane w dokumentach RFC (ang. Request for Comments). Organizacja IETF (ang. Internet Engineering Task Force) omawia funkcje protokołów i usług dla górnych warstw stosu TCP/IP, ale nie definiuje funkcji i działania warstwy dostępu do sieci tego modelu.

W szczególności usługi warstwy łącza danych i ich specyfikacje zdefiniowane są przez wiele standardów dotyczących wielu różnych technologii i mediów, które są wykorzystywane przez protokoły. Niektóre z tych standardów integrują usługi obu warstw 1 i 2.

Funkcjonowanie protokołów i usług warstwy łącza danych zostało opisane przez:

Do organizacji technicznych, które ustanawiają otwarte standardy i protokoły stosowane w warstwie łącza danych, zaliczają się:

Tabela na rysunku przedstawia różne organizacje normalizacyjne i niektóre ważniejsze protokoły warstwy łącza danych.