Sposób umieszczania ramek z danymi w medium jest nadzorowany przez podwarstwę sterowania dostępem do medium.

Kontrola dostępu do medium może być porównana do zasad obowiązujących w ruchu drogowym, które regulują włączanie się pojazdów do ruchu. Brak metody kontroli dostępu do medium mógłby być porównany z ignorowaniem przez pojazdy innych użytkowników dróg i włączaniu się do ruchu bez zważania na inne pojazdy. Jednak nie wszystkie drogi i wjazdy są takie same. Można włączyć się do ruchu czekając na wolne miejsce przed znakiem stopu lub postępować zgodnie z sygnalizacja świetlną. Kierowca zachowuje się zgodnie z ustalonymi zasadami, które mogą być różne dla każdego skrzyżowania.

Podobnie istnieją różne sposoby kontroli sposobu umieszczania ramki w medium. Protokoły warstwy łącza danych definiują zasady dostępu do różnych mediów. Niektóre sposoby dostępu do medium bardzo rygorystycznie określają ten proces. Zapewnia to pewne i bezpieczne umieszczenie ramek w medium. Metody te określone są przez zaawansowane protokoły, których mechanizmy powodują pewne obciążenie sieci.

W różnych implementacjach protokołów warstwy łącza danych istnieją różne metody sterowania dostępem do medium. Metody kontroli dostępu definiują czy i jak węzły korzystają ze wspólnego medium.

Obecnie używane metody kontroli dostępu zależą od: