Sieci WAN są zwykle połączone ze sobą za pomocą następujących topologii fizycznych:

Na rysunku przedstawione zostały trzy typowe topologie fizyczne WAN.