W fizycznej topologii punkt-punkt dwa węzły są bezpośrednio podłączone tak, jak to pokazano na rysunku.

W tym rozwiązaniu dwa węzły nie muszą udostępniać medium innym hostom. Dodatkowo węzeł nie musi ustalać, czy przychodząca ramka przeznaczona jest do niego lub do innego węzła. Dlatego też logiczny protokół łącza danych może być bardzo prosty, ponieważ wszystkie ramki na nośniku mogą przemieszczać się tylko pomiędzy tymi dwoma węzłami. Ramki są umieszczane w medium przez węzeł na jednym z końców połączenia i odbierane przez węzeł znajdujący się na drugim końcu połączenia punkt-punkt.

Protokoły warstwy łącza danych mogą zapewnić bardziej zaawansowane procesy kontroli dostępu do mediów dla logicznych topologii punkt-punkt, ale to powodowałoby tylko niepotrzebny dodatkowy narzut w przetwarzaniu protokołu.