Końcowe węzły komunikujące się w sieci punkt-punkt mogą być fizycznie połączone przez wiele urządzeń pośredniczących. Stosowanie urządzeń fizycznych w sieci nie wpływa na topologię logiczną.

Rysunek 1 przedstawia dwa węzły: źródłowy i docelowy, połączone ze sobą (niebezpośrednio) na pewnym obszarze geograficznym. W niektórych przypadkach połączenie logiczne tworzone pomiędzy węzłami stanowi tak zwany obwód wirtualny. Obwód wirtualny jest logicznym połączeniem tworzonym poprzez sieć pomiędzy dwoma urządzeniami sieciowymi. Pomiędzy końcowymi węzłami tworzącymi obwód wirtualny występuję wymiana ramek. Występuje ona nawet wtedy, gdy ramki muszą przepływać przez urządzenia pośredniczące. Wirtualne obwody są bardzo ważnym pojęciem logicznym wykorzystywanym przez niektóre technologie warstwy 2.

Metoda dostępu do medium używana przez protokół warstwy łącza danych jest określona przez logiczną topologię punkt-punkt, a nie przez fizyczną topologię. Oznacza to, że logiczne połączenie punkt-punkt między dwoma węzłami nie wymaga, aby było zrealizowane na jednym fizycznym bezpośrednim połączeniu między nimi.

Rysunek 2 przedstawia fizyczne urządzenia pomiędzy dwoma routerami