Rysunek 1 przedstawia topologię punkt-punkt. W sieciach punkt-punkt dane mogą przepływać na jeden z dwóch sposobów: