Topologia fizyczna definiuje, jak systemy końcowe są fizycznie podłączone do sieci. W przypadku mediów współdzielonych LAN urządzenia końcowe mogą być podłączone z wykorzystaniem następujących topologii:

Rysunek ilustruje podłączenie urządzeń końcowych do sieci LAN.