Topologia logiczna jest ściśle związana z mechanizmami używanymi do zarządzania dostępem do sieci. Metody dostępu do medium dostarczają procedur do zarządzania dostępem do sieci tak, aby wszystkie urządzenia miały dostęp do sieci. Jeżeli kilka urządzeń używa tego samego medium, to musi istnieć jakiś mechanizm kontroli dostępu do medium. Metody dostępu są stosowane w sieciach do sterowania dostępem do medium.

Niektóre topologie sieciowe umożliwiają współdzielenie medium dla wielu węzłów. W jednej chwili wiele urządzeń może chcieć wysłać lub odebrać dane używając do tego celu wspólnego medium. Istnieją zasady określające sposób współdzielenia medium dla urządzeń.

Są dwie podstawowe metody kontroli dostępu dla współdzielonego medium:

Protokół warstwy łącza danych określa metodę kontroli dostępu do medium, która zapewnia odpowiednią równowagę między sterowaniem ramkami, ochroną ramek i obciążeniem sieci.