Gdy używana jest niedeterministyczna metoda dostępu oparta na rywalizacji, urządzenie sieciowe może próbować uzyskać dostęp do medium, gdy tylko będzie miało dane do wysłania. Aby zapobiec całkowitemu chaosowi w medium, stosowana jest metoda Carrier Sense Multiple Access (CSMA), która najpierw wykrywa, czy medium aktualnie przenosi sygnał.

Jeżeli wykryty zostanie sygnał przenoszony przez medium, to oznacza, że inne urządzenie przesyła dane. Wtedy urządzenie chcące wysłać dane stwierdzi, że medium jest zajęte i odczeka ono pewien krótki przedział czasu zanim ponowi próbę wysłania danych. Jeżeli urządzenie nie wykryje sygnału, to rozpocznie przesyłanie danych. Ethernet i sieci bezprzewodowe używają metody dostępu do medium opartej na rywalizacji.

Możliwe jest, że proces CSMA nie zadziała i dwa urządzenia będą jednocześnie transmitować dane, co spowoduje kolizję. Jeśli to nastąpi, to dane przesyłane przez oba urządzenia wzajemnie się zakłócą i będą wymagały ponownego przesłania.

Metoda dostępu oparta o rywalizację nie wprowadza dodatkowego obciążenia do procedury obsługi metody dostępu. W rozwiązaniu tym nie jest potrzebny mechanizm ustalający kolejność transmisji. Systemy oparte o rywalizację nie są dobrze skalowalne w przypadku dużego obciążenia medium. Jeżeli obciążenie medium i liczba węzłów wzrasta, to prawdopodobieństwo wysłania danych bez wystąpienia kolizji maleje. Dodatkowo, mechanizmy odzyskiwania niezbędne do korygowania błędów związanych z kolizjami wpływają na zmniejszenie przepustowości.

Metoda CSMA w połączeniu z metodą rozwiązywania konfliktów połączenia z medium to metoda, która jest najczęściej stosowana. Obecnie stosowane są te dwie metody:

Na rysunku przedstawiono: