Logiczna topologia wielodostępu umożliwia wielu węzłom komunikowanie się przy użyciu tego samego współdzielonego medium. Dane z jednego węzła mogą być umieszczone w medium w dowolnej chwili. Każdy węzeł widzi wszystkie ramki przepływające przez medium, ale tylko węzeł, do którego ramka ta jest adresowana będzie analizował jej zawartość.

Przy występowaniu wielu węzłów rywalizujących o dostęp do medium potrzebna jest metoda sterowania dostępem do medium do sterowania przekazywaniem danych w celu zmniejszenia liczby kolizji między różnymi sygnałami.

Odtwórz animację, aby zobaczyć jak węzły rywalizują o dostęp do medium w topologii wielodostępu.