W logicznej topologii pierścienia każdy węzeł znajdujący się na trasie pierścienia odbiera ramkę. Jeżeli ramka ta nie jest adresowana do tego węzła, przekazywana jest do węzła następnego. Pozwala to wykorzystywać technikę kontrolowanego dostępu do medium zwaną przekazywaniem tokena w pierścieniu.

Węzły w topologii pierścienia pobierają ramkę z pierścienia, sprawdzają adres i wysyłają ją dalej, jeżeli nie jest ona adresowana do tego węzła. Wszystkie węzły znajdujące się w pierścieniu (pomiędzy węzłem źródłowym a docelowym) sprawdzają ramkę.

Istnieje wiele metod kontroli dostępu, które mogłyby być zastosowane w logicznym pierścieniu w zależności od wymaganego poziomu kontroli. Na przykład metoda w której tylko jedna ramka w danej chwili jest transportowana poprzez medium. Jeśli nie ma przesyłanych danych, to sygnał (określony jako token) może być umieszczony w medium, a węzeł może umieścić ramkę danych w medium, gdy przechwyci token.

Pamiętaj, że warstwa łącza danych "widzi" logiczną topologię pierścienia. Natomiast topologia fizyczna może być zupełnie inna.

Odtwórz animację, aby zobaczyć, jak węzły realizują dostęp do medium w logicznej topologii pierścienia.