Wiele różnych protokołów warstwy łącza danych opisuje ramki warstwy łącza danych, ale każdy typ ramki ma trzy podstawowe części:

Wszystkie protokoły warstwy łącza danych umieszczają pakiet warstwy 3 w polu danych ramki. Struktura ramki i pól zawartych w nagłówku i polu końcowym jest ściśle uzależniona od protokołu.

Protokół warstwy łącza danych opisuje parametry wymagane do transportu pakietów przez różne media. Parametry protokołu są dołączane do ekapsulowanej ramki. Gdy ramka dociera do miejsca przeznaczenia, to protokół łącza danych czyta ramkę po czym informacje dotyczące ramki są odrzucane.

Nie ma jednego typu ramki, który mógłby być zastosowany w czasie transportu przez wszystkie media. W zależności od środowiska, ilość potrzebnych informacji sterowania w ramce zmienia się tak, aby dopasować wymagania kontroli dostępu do medium i do topologii logicznej.

Na rysunku 1 pokazano niepewne środowisko wymagające większej kontroli. Środowisko chronione, jak pokazano na rysunku 2, wymaga mniejszej liczby elementów kontrolnych.