Nagłówek ramki zawiera kontrolne informacje określone przez protokół warstwy łącza danych, który jest z kolei uzależniony od logicznej topologii oraz użytego medium.

Kontrolne informacje zawarte w ramce są unikalne dla każdego typu protokołu. Są one używane przez protokół warstwy 2 w celu dostarczenia parametrów wymaganych przez urządzenia komunikacyjne.

Rysunek przedstawia pola nagłówka ramki Ethernet:

Różne pola przedstawione powyżej mogą być wykorzystywane przez różne protokoły warstwy łącza danych. Na przykład pozostałe pola nagłówka protokołu warstwy 2 ramki mogą obejmować:

Ponieważ cechy i funkcje protokołów warstwy łącza danych są uzależnione od określonej topologii i medium, to każdy protokół musi zostać przeanalizowany, aby dobrze zrozumieć strukturę ramki. W dalszej części kursu podczas omawiania poszczególnych protokołów przedstawione zostaną dodatkowe informacje o strukturze ramek.