W sieci TCP/IP wszystkie protokoły warstwy drugiej OSI współpracują z protokołem IP w trzeciej warstwie modelu OSI. Jednakże używany protokół warstwy 2 zależy od logicznej topologii sieci i implementacji warstwy fizycznej. Istniejący szeroki zakres fizycznych mediów stosowanych w wielu różnych topologiach sieci jest odwzorowany w dużej liczbie protokołów warstwy 2. Ze względu na szeroki zakres mediów fizycznych stosowanych w różnych topologiach sieci istnieje odpowiadająca im duża liczba używanych protokołów warstwy 2.

Każdy z takich protokołów steruje dostępem do medium dla logicznej topologii określonej w warstwie drugiej. Oznacza to, że kilka różnych urządzeń sieciowych może funkcjonować jako węzły, które działają w warstwie łącza danych podczas realizacji tych protokołów. W skład tych urządzeń wchodzą zarówno interfejsy sieciowe (NIC) w komputerach jak i interfejsy w routerze oraz przełącznikach warstwy 2.

Użycie protokołów warstwy 2 dla określonej topologii zdeterminowane jest przez zastosowaną technologię do implementacji danej topologii sieci. Wybór technologii jest zdeterminowany przez wielkość sieci (z punku widzenia liczby hostów i geograficznego zakresu) oraz usług udostępnianych przez sieć.

Sieć LAN domyślnie używa technologii wysokiej przepustowości, która umożliwia obsługę dużej liczny hostów. Sieci LAN są rozmieszczone na relatywnie małym obszarze (pojedynczy budynek lub osiedle z wieloma budynkami), co przy dużej liczbie użytkowników czyni tę technologię opłacalną.

Używanie technologii wysokiej przepustowości nie jest zwykle opłacalne dla sieci WAN, które obejmują duże obszary geograficzne (na przykład miasto lub kilka miast). Koszty utrzymania długich fizycznych połączeń oraz technologii stosowanej do przenoszenia sygnałów na tych dystansach powodują mniejszą dostępną szerokością pasma.

Różnice parametrów w stosowanych szerokości pasma powodują, że stosowane są różne protokoły dla sieci LAN i WAN.

Do powszechnie używanych protokołów warstwy łącza danych należą:

Inne protokoły objęte programem nauczania CCNA takie jak High-Level Data Link Control (HDLC) i Frame Relay.

Kliknij Play aby zobaczyć przykłady protokołów warstwy 2.