Ethernet

Ethernet jest dominującą technologią LAN. Jest to rodzina technologii sieciowych, które są zdefiniowane w standardach IEEE 802.2 i 802.3.

Standardy Ethernet definiują zarówno protokoły warstwy 2 jak i technologie warstwy 1. Ethernet jest najszerzej stosowaną technologią LAN i obsługuje następujące szerokości pasma: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s (1000 Mb/s) oraz 10 Gb/s (10,000 Mb/s).

Podstawowy format ramki oraz mechanizm działania podwarstw IEEE w ramach warstw 1 i 2 modelu OSI pozostają spójne we wszystkich formach technologii Ethernet. Jednakże metody wykrywania oraz umieszczania danych w medium są zróżnicowane w zależności od implementacji.

Ethernet dostarcza bezpołączeniowych usług pozbawionych potwierdzeń we współdzielonym medium, używając w tym celu CSMA/CD jako metody dostępu do medium. We współudostępnianych mediach wymagane jest, aby nagłówek ramki Ethernetowej zawierał adres z warstwy łącza danych do identyfikacji źródłowego i docelowego węzła. Adres ten w większości protokołów LAN odnosi się do adresu MAC węzła. Adres MAC jest 48 bitową liczbą, zwykle zapisywaną w systemie szesnastkowym.

Rysunek przedstawia pola ramki Ethernet. W warstwie łącza danych struktura ramki jest niemal identyczna dla wszystkich prędkości Ethernetu. W zależności od wersji Ethernetu umieszczanie bitów w medium odbywa się w różny sposób. Ethernet omówiony jest bardziej szczegółowo w następnym rozdziale.