Protokół PPP (ang. Point-to-Point Protocol)

Innym protokołem warstwy łącza danych jest protokół PPP (ang. Point-to-Point Protocol) Point-to-Point Protocol (PPP) jest protokołem wykorzystywanym do przekazywania ramek między dwoma węzłami. W przeciwieństwie do wielu protokołów warstwy łącza danych, które zostały zdefiniowane przez inżynierskie organizacje elektryków, standard PPP jest zdefiniowany w dokumentach RFC. PPP został zaprojektowany jako protokół WAN, który implementowany jest na wielu połączeniach szeregowych WAN. PPP może być stosowany w wielu różnych fizycznych mediach, m.in. skrętce, światłowodach, transmisji satelitarnej oraz połączeniach wirtualnych.

Protokół PPP działa w architekturze warstwowej. Aby przystosować się do działania w mediach różnego typu, PPP ustanawia pomiędzy dwoma węzłami logiczne połączenia zwane sesjami. Sesje PPP ukrywają medium fizyczne przed protokołami wyższych warstw. Sesje te umożliwiają protokołowi PPP enkapsulowanie różnych protokołów poprzez połączenie punkt-punkt. Każdy protokół enkapsulowany przez łącze ustanawia własną sesję PPP.

PPP pozwala także dwóm węzłom na negocjację opcji sesji PPP. Opcjami tymi mogą być uwierzytelnienie, kompresja i multilink (używanie wielu fizycznych połączeń).

Na rysunku przedstawiono podstawowe pola ramki PPP.