Warstwa fizyczna modelu OSI umożliwia transport bitów przez medium sieciowe, które tworzą ramkę warstwy łącza danych.

Ethernet jest obecnie dominującą technologią na świecie. Ethernet działa w warstwie łącza danych i warstwie fizycznej. Protokół Ethernet definiuje wiele aspektów komunikacji sieciowej, w tym format ramki, rozmiar ramki, koordynację w czasie i kodowanie. Gdy wiadomość jest przesyłana w sieci Ethernet, hosty formatują ją w określonym standardem układzie ramki. Ramki są również nazywane jednostkami danych protokołu (PDU).

Ponieważ Ethernet obejmuje standardy w niższych warstwach, to można najlepiej zrozumieć w odniesieniu do modelu OSI. Model OSI oddziela funkcje adresowania, tworzenia ramek i dostępu do medium w warstwie łącza danych od standardów mediów warstwy fizycznej. Standardy Ethernet definiują zarówno protokoły warstwy 2 jak i technologie warstwy 1. Chociaż specyfikacje Ethernet wspierają różne media, różną wielkość pasma oraz inne elementy warstw 1 i 2, to podstawowy format ramki i schemat adresowania jest taki sam dla wszystkich wariantów Ethernetu.

Rozdział ten bada właściwości i działanie Ethernetu jako ewolucję od technologii współużytkowanego medium do dzisiejszej technologii o wysokiej przepustowości - full-duplex.