Dołącz do mojego kręgu społecznego!

Zdecydowana większość komunikacji sieciowej przyjmuje formę wiadomości (tekst lub komunikat), przekazu multimedialnego, postu na portalu społecznościowym, itp.

W ćwiczeniu tym, wybierz jedną z najczęściej używanych przez Ciebie sieci komunikacyjnych:

Po wybraniu rodzaju komunikacji, odpowiedz na podane poniżej pytania oraz dokonaj rejestracji odpowiedzi:

Bądź przygotowany, aby omówić swoje odpowiedzi podczas zajęć.

Ćwiczenie grupowe - Dołącz do mojego kręgu społecznego!