Tak jak pokazano na rysunku, Ethernetowa podwarstwa MAC ma dwa podstawowe zadania:

Enkapsulacja danych

Proces enkapsulacji danych obejmuje utworzenie ramki przed transmisją i analizę ramki po jej odebraniu. W trakcie formowania ramki podwarstwa MAC dodaje nagłówek i pole końcowe do jednostki danych protokołu warstwy sieci.

Enkapsulacja realizuje trzy podstawowe funkcje:

Wykorzystanie ramek pomaga w transmitowaniu bitów, gdy są one umieszczane w medium i grupowaniu tych bitów na węźle odbierającym.

Kontrola dostępu do medium

Drugim zadaniem podwarstwy MAC jest sterowanie dostępem do mediów. Podwarstwa MAC steruje umieszczaniem ramek w medium i usuwaniem ramek z medium. Jak sama nazwa wskazuje, zarządza ona sterowaniem dostępem do medium. Podwarstwa ta komunikuje się bezpośrednio z warstwą fizyczną.

Zasadniczą topologią dla logicznej topologii sieci Ethernet jest wielodostępowa magistrala, dlatego też wszystkie węzły (urządzenia), w danym segmencie sieci, współdzielą medium. W technologii Ethernet, dostęp do nośnika odbywa się na zasadach rywalizacji. W sieciach opartych na współdzielonym medium, gdzie dostęp do łącza odbywa się w sposób niedeterministyczny lub bazuje na rywalizacji, każde urządzenie może podjąć próbę transmisji danych. Jednakże, tak jak w przypadku gdy dwie osoby próbują mówić jednocześnie, jeśli dwa urządzenia współdzielące medium spróbują przesłać dane w tym samym czasie, dane te mogą ulec kolizji, przez co staną się bezużyteczne. Z tego też powodu, Ethernet posiada mechanizm kontrolowania sposobu w jaki węzły uzyskują dostęp do medium. Mechanizm ten nazywa się Carrier Sense Multiple Access (CSMA) - metoda wielodostępu do medium ze śledzeniem stanu nośnej.