Adres MAC jest często nazywany adresem fizycznym (ang. burned-in address, BIA) dlatego, że historycznie, najczęściej jest on na stałe zapisany w pamięci ROM karty sieciowej. Oznacza to, że adres jest trwale zapisany w układzie scalonym pamięci ROM i nie może być zmieniony przez oprogramowanie.

Uwaga: W przypadku nowoczesnych systemów operacyjnych i kart sieciowych, możliwa jest zmiana adresu MAC poprzez oprogramowanie. Jest to użyteczne, gdy próbujemy uzyskać dostęp do sieci, gdzie zastosowano filtrowanie na podstawie adresów MAC, dlatego też filtrowanie i kontrolowanie ruchu na podstawie tych adresów nie jest już uznawane za bezpieczne.

Adres MAC jest przydzielany do stacji roboczych, serwerów, drukarek, przełączników i routerów - do każdego urządzenia, które może być nadawcą i/lub odbiorcą danych w sieci. Wszystkie urządzenia przyłączone do Ethernetowej sieci LAN mają interfejsy z adresem MAC. Różni producenci sprzętu i oprogramowania mogą podawać adres MAC w różnych formatach szesnastkowych. Format adresu może mieć postać typu:

Podczas uruchamiania komputera adres karty sieciowej kopiowany jest do pamięci RAM komputera. Gdy urządzenie przekazuje wiadomość do sieci Ethernet, to do pakietu dołączany jest nagłówek. Nagłówek ten, zawiera informacje na temat źródłowego i docelowego adresu MAC. Urządzenie nadawcze wysyła dane przez sieć.

Każda karta sieciowa analizuje informacje, aby stwierdzić, czy docelowy adres MAC jest zgodny z jej adresem fizycznym, znajdującym się w pamięci RAM. Jeżeli nie ma zgodności adresów, to urządzenie odrzuca ramkę. Gdy ramka osiągnie cel, w którym adres MAC karty sieciowej jest zgodny z adresem docelowym MAC w ramce, to karta sieciowa przekazuje ramkę do wyższych warstw, gdzie będzie miał miejsce proces deenkapsulacji.