Na hoście z systemem Windows, polecenie ipconfig /all może być stosowane do identyfikacji adresu MAC karty sieciowej Ethernet. Na rys. 1 ekran wskazuje adres fizyczny (MAC) komputera 00-18-DE-C7-F3-FB. Jeśli w tej chwili masz taką możliwość, spróbuj w analogiczny sposób sprawdzić adres MAC swojego komputera.

W zależności od urządzenia i systemu operacyjnego, można zobaczyć różne reprezentacje adresów MAC, jak pokazano na rys. 2. Routery i przełączniki Cisco używają formy XXXX.XXXX.XXXX, gdzie X to znak szesnastkowy.