W Ethernecie różne adresy MAC są wykorzystywane w warstwie 2 do komunikacji pojedynczej, grupowej i rozgłoszeniowej.

Adres MAC typu unicast jest unikalnym adresem wykorzystywanym, gdy wiadomość jest wysyłana z pojedynczego urządzenia transmitującego do innego pojedynczego urządzenia docelowego.

W przykładzie przedstawionym na rysunku, host z adresem IP 192.168.1.5 (źródło) żąda strony z serwera WWW o adresie IP 192.168.1.200. Aby pakiet IP typu unicast mógł być wysłany i odebrany, w jego nagłówku musi być zawarty docelowy adres IP. Jednocześnie odpowiadający mu docelowy adres MAC musi być obecny w nagłówki ramki Ethernetowej. Zestaw adresów IP i MAC umożliwia przekazanie danych do jednego określonego docelowego hosta.