Pakiet rozgłoszeniowy zawiera docelowy adres IP, który ma same jedynki w części hosta. Taki sposób numerowania w adresie oznacza, że wszystkie hosty w tej lokalnej sieci (domenie rozgłoszeniowej) odbiorą i będą przetwarzać ten pakiet. Wiele protokołów sieciowych takich jak DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i ARP (ang. Address Resolution Protocol) wykorzystuje transmisję rozgłoszeniową. W jaki sposób ARP wykorzystuje rozgłoszenia do odwzorowania adresów warstwy 2 na adresy warstwy 3 omówione jest w dalszej części tego rozdziału.

Jak pokazano na schemacie, adres rozgłoszeniowy IP dla sieci wymaga odpowiedniego rozgłoszeniowego adresu MAC w ramce Ethernetowej. W sieci Ethernetowej adres rozgłoszeniowy MAC to 48 jedynek przedstawianych w systemie szesnastkowym jako FF-FF-FF-FF-FF-FF.